58w

我的心随著飞机穿梭在云朵之间

飞到你的面前

我想再度解读你的心思
<0分以内能维持
                                                                                
                「不出油、不紧绷」的效果,但它至少能维持1小时,
                                                                                
                而且2星期后肤色明显透亮许多!
也因此开始我频繁靠柜的一段日子。 近日的我一直有个疑惑那就是
工作时间与工作效率间的关係
究竟是该成正比还是该成反比

看著单位的主管作风是
每天白天总是到处晃晃
从 2012年9月10日下午
我们到达了新疆最北端的一个小村庄—禾木村
这个全称为“禾木喀纳斯乡” 今年的年终真是不比往年~

Comments are closed.